Objednanie na bežný termín Termín vyberá pracovník ambulancie podľa druhu vyšetrenia a jeho závažnosti. Termín vám bude oznámený do 24 hodín SMSkou alebo emailom. Objednať zdarma
Objednanie na VIP termín Prednostný termín mimo štandardných ordinačných hodín. Termín si vyberá klient z dostupných možností. Objednať za 50€
Ordinačné hodiny
Pondelok07:00 - 15:00
Útorok07:00 - 15:00
Streda07:00 - 18:00
Štvrtok07:00 - 18:00
Piatok07:00 - 15:00
SobotaZatvorené
NedeľaZatvorené

Klinická psychológia a psychoterapia detí

Klinická psychológia a psychoterapia detí 

Psychoterapeuticky pracujeme s deťmi od obdobia, kedy dokážu s nami spolupracovať, akceptovať nás ako partnera v hre alebo v inej liečebnej činnosti. 
Aj tu však akceptujeme isté obmedzenia, ktoré hovoria o tom, že čím je dieťa mladšie, tým častejšie s ním pracujeme prostredníctvom rodiča a používame na tento účel filiálnu terapiu. Rodič sa v tejto situácii po našom vyškolení stáva terapeutom, ktorý podporuje zmenu u dieťaťa podľa presne a jasne definovaných postupov a liečebného plánu. 

Často pracujeme s deťmi predškolského a školského veku, zvláštnosťou už nie je práca s deťmi mladšími ako 3 roky, kedy rodičia prichádzajú viac s cieľom sledovania a prevencie, prípadne korekcie. Súčasťou našej práce je aj vývinové posúdenie dieťaťa na úrovni intelektu, osobnosti a emócií, ktoré realizujeme u detí od 2,5 roka.

Poskytujeme aj komplexné psychologické vyšetrenia na žiadosť lekára, školy a na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa. Pracujeme najmodernejšími štandardizovanými psychologickými metódami. Používame aj najmodernejšiu prístrojovú techniku z oblasti aplikovanej klinickej psychofyziológie – biofeedbackové a neurofeedbackové posúdenie, ktoré sa v praxi aj vo výskume ukazuje ako vysoko efektívne (evidence based).

 

Oblasti, ktoré pokrývame v rámci detskej klinickej psychológie a psychoterapie, sú nasledovné:

•  výchovné ťažkosti, poruchy správania a prežívania, úzkostné a depresívne stavy, neurotické reakcie,
•  poruchy príjmu potravy,
 
•  poruchy autistického spektra, 
•  poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD, ADD), 
•  problémy s odlúčením od rodičov, sťažená adaptácia na kolektívne zariadenia, 
•  nadmerné afekty negativizmu a zlosti, dôsledky traumatických zážitkov - smrť blízkeho, ťažkosti v učení, detské strachy, nízka sebadôvera  
a mnohé iné...