Objednanie na bežný termín Termín vyberá pracovník ambulancie podľa druhu vyšetrenia a jeho závažnosti. Termín vám bude oznámený do 24 hodín SMSkou alebo emailom. Objednať zdarma
Objednanie na VIP termín Prednostný termín mimo štandardných ordinačných hodín. Termín si vyberá klient z dostupných možností. Objednať za 50€
Ordinačné hodiny
Pondelok07:00 - 15:00
Útorok07:00 - 15:00
Streda07:00 - 18:00
Štvrtok07:00 - 18:00
Piatok07:00 - 15:00
SobotaZatvorené
NedeľaZatvorené

Aktuálne

PhDr. PaedDr. Marta Zaťková, PhD.

Štúdium psychológie som absolvovala na Filozofickej fakulte UCM v Trnave a na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Úplné vzdelanie pre klinickú prax som získala na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave, kde som absolvovala Prípravu na výkon v zdravotníctve a zároveň aj atestáciu v odbore klinická psychológia. Ďalšie kvalifikačné postupy a získanie doktorátov (PhDr., PaedDr., PhD.) som získala na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. 

Úplné psychoterapeutické vzdelanie som získala v Košickom inštitúte systemickej psychoterapie, kde som absolvovala 860 hodinový (5-ročný) dlhodobý výcvik „Umenie terapie“. Obdobie „Košického kreovania psychoterapeutických spôsobilostí“ v súčasnosti vnímam ako najťažšie, najkrajšie a najužitočnejšie obdobie profesijného získavania psychoterapeutických skúseností. Ďalej som absolvovala dvojročný výcvik v Kariérovom poradenstve prostredníctvom procesorientovanej psychoterapeutickej optiky. Pre formovanie mojich psychoterapeutických skúseností má výrazný vplyv aj absolvovaný výcvik v oblasti Terapie prostredníctvom schém v Inštitúte ABC v Liptovskom Mikuláši, kde som aktuálne zaradená aj do ďalšieho dlhodobého psychoterapeutického výcviku v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii. 

Detskú psychoterapiu s psychoanalytickým vhľadom sa snažím vhodne kombinovať pri pochopení a porozumení detskému svetu, ktorý je pre mňa vždy fascinujúcim procesom. Filiálna terapia spolu s psychoanalytickým vhľadom je ďalšou užitočnou psychoterapeutickou oblasťou, v ktorej som absolvovala vzdelávanie a ktorú vo svojej práci často a rada používam. Zároveň mám absolvovaný komplexný akreditovaný výcvik v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metódy s absolvovaním záverečnej skúšky a supervíziami prípadov. Absolvovala som aj odborné semináre v oblasti psychodiagnostiky v oblasti posudzovania metódy ROR pre začiatočníkov a pokročilých, výcvik v metóde ROR pre deti od 1-4 roku, semináre psychodiagnostiky detskej kresby (Test kresby stromu, Kresba postavy, Luscherova klinická diagnostika, Hand test, WISC III) a mnohé ďalšie. 

Od roku 2000 som pracovala na UKF V Nitre ako odborný asistent na Katedre psychologických vied FSVaZ. Od roku 2013 až do roku 2018 som mala možnosť katedru viesť. Po tejto cennej skúsenosti som sa rozhodla svoje primárne pôsobenie orientovať do oblasti neštátnej zdravotníckej praxe a investovať svoj pracovný potenciál smerom k mojim klientom a pacientom.

Žijem a pracujem v Nitre, mám manžela a dve deti. Oddychujem najradšej športom, rada cestujem a odkedy sa pamätám, milujem knihy... Sú nielen cestou k múdrosti, ale aj krásnym únikom z reality.